Wat is NEN 4400-1?

De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten. De NEN 4400-1 norm is in 2006 tot stand gekomen door samenwerking van diverse partijen in de flexmarkt, onder andere ABU (met het SFT register), NBBU (met het SVU-register), RIA, RIV en het BRO register. Het initiatief tot deze norm sluit aan bij de wens van de minister om tot één landelijk register (in plaats van voorheen 5) te komen met daarin alle bonafide uitzend- en uitleen ondernemingen.

Stichting CROP
Op de website van de SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen. Uiteraard voldoet Opus-uitzendburo aan deze norm en laten wij ons 2 maal per jaar screenen door de stichting CROP.

Download hier ons NEN-Certificaat