Sinds 2013 is OPUS-uitzendburo lid geworden van de NBBU.

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van bijna 900 uitzendbureaus en flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering.

De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.
De vereniging weerspiegelt de kenmerken van haar achterban en van het midden-en kleinbedrijf in het algemeen.

Certificering

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen.
Zo houden zij CAO-controles om te zorgen dat de NBBU-CAO’s voor uitzendkrachtenen voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. Kortom, flexorganisaties worden niet zómaar lid bij de NBBU.

Belangenbehartiging

De NBBU is aangesloten bij de centrale werkgeversorganisatie MKB-Nederland. De NBBU-CAO is zowel voor uitzendkrachten als vaste medewerkers en biedt optimale flexibiliteit.

www.nbbu.nl