Opus werkt met een G-rekening, maar wat is dat nu precies? Door de wetgever is een geblokkeerde rekening geïntroduceerd om de inlener te vrijwaren van naheffingen van de belastingdienst voor wat betreft belastingen en sociale premies die door malafide uitzendondernemingen niet werden betaald. Deze rekening (de G-rekening) kan enkel worden gebruikt voor het door de uitzendonderneming afdragen van belastingen en sociale premies. Als inlener bent u hiermee dan ook verzekerd dat bedragen die u betaald voor deze belastingen en premies niet voor andere doeleinden worden gebruikt en er bij u ook geen naheffing plaats zal vinden in geval van bijvoorbeeld faillissement van de uitzendonderneming.

Digitale facturen

Bij Opus-uitzendburo leveren wij uw factuur digitaal. Wanneer u wenst de factuur per post te ontvangen kunt u ons dit laten weten. Stuur dan eenvoudig een e-mail naar: info@opus-uzb.nl en laat weten waar uw voorkeur naar uit gaat.